Se 2017 års höjdpunkter inom Sonepar!

Våra medarbetare är Sonepars största tillgång. Anställda världen över bidrar till koncernens tillväxt, tack vare global räckvidd och decentralisering.

Starkt ledarskap, optimerade strukturer, strikt företagsstyrning och orubbligt stöd från en stabil familjeaktieägare - en rad fördelar som ger Sonepar möjlighet att nå de uppsatta målen om delade framgångar och hållbar tillväxt. Koncernen vill vara “La Référence”, förebilden inom sitt område.

Sonepar tar sitt ansvar för att uppnå globalt ansvar och hållbar utveckling. Koncernen tar väl hand om sina anställda och strävar efter att ständigt reducera sin miljöpåverkan. Dessutom har regelefterlevnad varit en del av dess värderingar och etik redan från början.

Sonepar gör allt för att förutse och effektivt besvara kundernas behov och förväntningar genom att leverera bästa produkterna och relevanta lösningar genom ett ständigt växande distibutionssystem och multikanaler.

Världen förändras, precis som Sonepar. Koncernen har sedan 2016 omorganiserats för att påskynda den digitala omvandlingen i samtliga dotterbolag. Digital Competence Centers har inrättats i syfte att erbjuda utmärkt kundservice i hela världen.

För att hantera de utmaningar som ställs inom datahantering, produktval, snabb leverans och kundanpassade tjänster bygger Sonepar en allt effektivare och mer avancerad leveranskedja. På våra stora centraliserade logistikcenters världen över hanterar de anställda en miljoner orderrader varje dag.

För att svara på kundernas behov har koncernen ett nära samarbete med sina leverantörer. Detta leder till en samsyn på hur marknader och teknik utvecklas, och delad bild av vad som är en nöjd kund. Leverantörerna arbetar tillsammans med Sonepar på projekt, följer med på mässor och tar del av kundutbildning.

Ett dotterbolag firar 100-årsjubileum, en mässa hålls för artonde året i rad, ett stort projekt firar sina framgångar, delad strategi och vision om hur marknaderna förändras. Detta är olika tillfällen för att samla anställda, leverantörer och kunder, stärka banden och visa större förståelse för alla inblandade.

Next Page